Aktualności

8 stycznia 2024

Oferta Pracy – opieka wytchnieniowa – edycja 2024 rok

    OGŁOSZENIE Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowej   Opieka wytchnieniowa – edycja 2024 OFERTA PRACY ogłoszenie o naborze kandydatów do świadczenia […]
8 stycznia 2024

Oferta Pracy – asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024 rok

OGŁOSZENIE Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowej   Oferta pracy – „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 Kryteria doboru kandydatów na […]
22 grudnia 2023

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowej.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowej informuje,  że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowej w dniu 22 grudnia 2023 r. będzie czynny do […]
20 grudnia 2023

AOON edycja 2024 informacja o otrzymaniu dotacji

  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2024 DOFINANSOWANIE 265 200,00 ZŁ CAŁKOWITA WARTOŚĆ 265 800,00 ZŁ W dniu 06 listopada 2023 r.. opublikowano podpisaną […]
7 listopada 2023

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowej.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowej informuje,  że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowej w dniu 10 listopada 2023 r. będzie nieczynny.   […]
6 września 2023

INFORMACJA DOTYCZĄCA TRWAŁOŚCI PROJEKTU pn. „Aktywni i Sprawni w Gminie Jerzmanowa”

11 sierpnia 2023

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 – diagnoza potrzeb

 Z uwagi na planowane przystąpienie Gminy Jerzmanowa do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024, – edycja 2024, który finansowany jest ze środków Funduszu […]
11 sierpnia 2023

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024 – diagnoza potrzeb

Uwaga pilne!!! Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowej skraca termin składania Druków zapotrzebowania na wsparcie w Ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” do […]
30 czerwca 2023

Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowej

III Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla […]
1 czerwca 2023

Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowej

      Nabór na stanowisko urzędnicze – Kierownik Klubu Senior    
19 maja 2023

SPROSTOWANIE Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

SPROSTOWANIE W związku z pomyłką pisarską w zaproszeniu do składania ofert z dnia 18 maja 2023 r.  (winno być – wymiar godzin  specjalistycznych usług  […]
19 maja 2023

Kolonie letnie 2023

Szanowni Państwo, Zapraszamy dzieci i młodzież, które ukończyły 7 rok życia, a nie przekroczyły 16 lat, do zgłaszania chęci udziału w kolonii wakacyjnej organizowanej […]
Facebook