Kontakt

Dane teleadresowe


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Głogowska 7, 67-222 Jerzmanowa

Dane kontaktowe
tel. 76 833-60-50, tel./fax. 76 831-24-86
fax. 76 833-60-51, kom. 517900260
e-mail: poczta@gopsjerzmanowa.pl


Adres do e-doręczeń
AE:PL-32565-76084-BRDBD-29


Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek od 7:15 do 15:15
środa od 7:15 do 16:15
piątek od 7:15 do 14:15

Szczegółowe dane kontaktowe


Kierownik GOPS – Ewelina Maruchniak
tel. 76 833-60-50

Główny księgowy GOPS - Ewelina Gulkowska
tel. 76 833-60-50

Pracownicy socjalni:
Błażejczak Joanna tel. 76 833-60-58
Rejon: Jaczów, Kurowice, Modła, Smardzów

Kantowicz Daria tel. 76 833-60-57
Rejon: Jerzmanowa, Łagoszów Mały, Maniów

Pasternak Joanna tel. 76 833-60-59
Rejon: Bądzów, Golowice

Rojek Karolina tel. 76 833-60-56
Rejon: Gaiki, Kurów Mały, Potoczek, Zofiówka

Asystent rodziny - Karolina Sztąberek
tel. 76 833-60-50

Fundusz Alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe i energetyczne, Stypendium szkolne o charakterze socjalnym, Świadczenie wychowawcze 500+
Marzena Rydczak - Żurawska
tel. 76 833-60-54

Zasiłki rodzinne - Monika Walas
tel. 76 833-60-55

Facebook