Druki do pobrania

Druki do pobrania


DOBRY START – 300 DLA UCZNIA

WNIOSEK

POMOC SPOŁECZNA

ŚWIADCZENIA RODZINNE

  • SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY WNIOSEK
  • ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE WNIOSEK
  • ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY WNIOSEK
  • JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYT. URODZENIA DZIECKA WNIOSEK
  • ZASIŁEK RODZINNY  WNIOSEK + OŚWIADCZENIE
  • ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE WNIOSEK + ZAŁĄCZNIKI
  • ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE – „RODZINA 500+”  WNIOSEK
  • JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, U KTÓREGO ZDIAGNOZOWANO CIĘŻKIE I NIEODWRACALNE UPOŚLEDZENIE ALBO NIEULECZALNĄ CHOROBĘ ZAGRAŻAJĄCĄ ŻYCIU, KTÓRE POWSTAŁY W PRENATALNYM OKRESIE ROZWOJU DZIECKA LUB W CZASIE PORODU WNIOSEK + ZAŁĄCZNIK

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

KARTA DUŻEJ RODZINY /01-01-2019/

stronę 3,4 należy powielić w zależności od ilości członków rodziny

Załączniki:

PROGRAMY

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Facebook
CZCIONKI
KONTRAST