Druki do pobrania

Druki do pobrania


POMOC SPOŁECZNA

ŚWIADCZENIA RODZINNE

 • SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY WNIOSEK
 • SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY – wzór wniosku do stosowania na nowy okres 2021/2022 WNIOSEK
 • ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE WNIOSEK
 • ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY WNIOSEK
 • JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYT. URODZENIA DZIECKA WNIOSEK
 • JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYT. URODZENIA DZIECKA – wzór wniosku do stosowania od 1 listopada 2021 WNIOSEK
 • ZASIŁEK RODZINNY  WNIOSEK + OŚWIADCZENIE
 • ZASIŁEK RODZINNY – wzór wniosku do stosowania na nowy okres 2021/2022 WNIOSEK
 • ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE WNIOSEK + ZAŁĄCZNIKI
 • ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE – „RODZINA 500+”  WNIOSEK
 • JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, U KTÓREGO ZDIAGNOZOWANO CIĘŻKIE I NIEODWRACALNE UPOŚLEDZENIE ALBO NIEULECZALNĄ CHOROBĘ ZAGRAŻAJĄCĄ ŻYCIU, KTÓRE POWSTAŁY W PRENATALNYM OKRESIE ROZWOJU DZIECKA LUB W CZASIE PORODU WNIOSEK + ZAŁĄCZNIK
 • ZAŚWIADCZENIE ZŁOŻONE DLA POTRZEB SWIADCZEŃ RODZINNYCH (w związku z dochodem uzyskanym) zaświadczenie w związku z dochodem uzyskanym

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

KARTA DUŻEJ RODZINY 

Załączniki:

PROGRAMY

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny

WZORY WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE DLA OBYWATELI UKRAINY

Facebook
CZCIONKI
KONTRAST