AOON edycja 2024 – umowa podpisana!

AOON edycja 2024 – umowa podpisana!

 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2024

DOFINANSOWANIE
265 200,00 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
265 800,00 ZŁ

W dniu 08 lutego 2024 roku Wójt Gminy Jerzmanowa Pan Lesław Golba podpisał umowę Nr 70/AOOzN/2024 z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Realizatorem i organizatorem usług jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowej.  Opieką asystenta osobistego objętych zostanie 11 osób z niepełnosprawnościami, w tym 1 dziecko.

Łączna liczba godzin, które planowane są do realizacji w ramach Programu to 4 716.

Facebook