SPROSTOWANIE Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

SPROSTOWANIE Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

SPROSTOWANIE

W związku z pomyłką pisarską w zaproszeniu do składania ofert z dnia 18 maja 2023 r.  (winno być – wymiar godzin  specjalistycznych usług  – tyflopedagog 15 h /miesięcznie ) wydłużam okres obowiązywania zaproszenia do dnia  02 czerwca 2023 r. do godziny 12.00. Pozostałe warunki zaproszenia nie ulegają zmianie.

 

Ewelina Maruchniak

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Jerzmanowej

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowej zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Załącznik-nr-1-1

zaproszenie nabór-suo

 

 

Facebook