Bonifraterskie Centrum Zdrowia we Wrocławiu

Bonifraterskie Centrum Zdrowia we Wrocławiu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowej podjął współpracę z Bonifraterskim Centrum Zdrowia we Wrocławiu w zakresie Fizjoterapii Domowej dla mieszkańców Gminy Jerzmanowa.

Świadczenia fizjoterapeutyczne w warunkach domowych udzielane są pacjentom, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego przemieszczania się nie mogą dotrzeć na zabiegi w warunkach ambulatoryjnych, a wymagają rehabilitacji, zwłaszcza pacjentom z:

– ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) do 12 miesięcy od ostrego incydentu mózgowego
– ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego (5 stopień w skali Rankina – nie dotyczy dzieci do 18 roku życia)
– uszkodzeniem rdzenia kręgowego do 12 miesięcy od powstania uszkodzenia
– chorobami przewlekle postępującymi (miopatie, choroba Parkinsona, zapalenia wielomięśniowe, rdzeniowy zanik mięśni, guzy mózgu, procesy demielinizacyjne,

kolagenozy, przewlekłe zespoły pozapiramidowe, reumatoidalne zapalenie stawów)

– chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych po zabiegach endoprotezoplastyki stawu przez okres do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji
– urazami kończyn dolnych przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu
– osobom w stanie wegetatywnym/apalicznym.

Dokumentami niezbędnymi do objęcia pacjenta opieką w ramach fizjoterapii domowej są:
– skierowanie na rehabilitację domową (dokument do pobrania)
– dokumentację medyczną dotyczącą schorzenia,
– dokument potwierdzający tożsamość,
– orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Świadczenie fizjoterapii domowej jest bezpłatne – refundowane przez NFZ.

Aby skorzystać z tej możliwości należy niezbędne dokumenty dostarczyć do GOPS w Jerzmanowej, ul. Głogowska 7.

Więcej informacji pod nr telefonu: 76 833 60 52 lub 76 833 60 50.

DO POBRANIA:

Informacja – fizjoterapia domowa

 

Facebook