Usługi terapeutyczne Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.

Usługi terapeutyczne Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.

Informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ostawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego od 30 maja 2021 r. zniesiona została całkowicie odpłatność za korzystanie z usług Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Głogowie. Oferta Domu skierowana jest do osób przewlekle psychicznie chorych oraz z niepełnosprawnością intelektualną. 

Szczegółowych informacji udziela:

PŚDS w Głogowie

ul. Neptuna 33

67-200 Głogów 

nr tel.: 76/833 94 36

 

PŚDS

Facebook