Ostatni dzień składania wniosków o wypłatę dodatków do źródeł ciepła.

Ostatni dzień składania wniosków o wypłatę dodatków do źródeł ciepła.

Ważnie!!  Uwaga!!

 

Dzisiaj tj.: 30 listopada 2022 r.

Ostatni dzień składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego oraz o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła:

  • peletu drzewnego,
  • drewna kawałkowego,
  • innych rodzajów biomasy,
  • gazu skroplonego LPG oleju opałowego.

Wnioski złożone po tym dniu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Decyduje data wpływu do GOPS – a nie nadania np. Pocztą Polską

 

Facebook