„Opieka wytchnieniowa” edycja 2024 – umowa podpisana!

„Opieka wytchnieniowa” edycja 2024 – umowa podpisana!

 

„Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024

DOFINANSOWANIE
59 486,40 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
59 986,40 ZŁ

W dniu 07 marca 2024 roku Wójt Gminy Jerzmanowa Pan Lesław Golba podpisał umowę Nr 56/OW/2024 z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Realizatorem i organizatorem usług jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowej. Opieką wytchnieniowa w roku 2024 objętych zostanie 9 osób, które na co dzień zajmują się pomocą w codziennym funkcjonowaniu członkom swojej rodziny, którzy są osobami z niepełnosprawnością.

Celem opieki wytchnieniowej jest wspieranie członków rodzin oraz opiekunów, którzy bezpośrednio sprawują opiekę nad osobami z
niepełnosprawnością. Naszym dodatkowym celem jest zwiększenie dostępności do tego rodzaju usług społecznych w formie ogólnodostępnej.

Łączna liczba godzin, które planowane są do realizacji w ramach Programu to 1 166.

Facebook