Oferta pracy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowej poszukuje kandydata do pracy jako opiekun osoby w podeszłym wieku w miejscowości Jerzmanowa.

Praca na umowę zlecenie (miesięczna ilość godzin uzależniona od potrzeb klientów),

polega na świadczeniu usług opiekuńczych dla osób w podeszłym wieku w środowisku ich zamieszkania.

Usługi obejmują zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych, w szczególności polegają na:

  1. zakupie podstawowych artykułów: spożywczych, gospodarstwa domowego i lekarstw;
  2. przyrządzaniu posiłków i pomocy w ich spożywaniu;
  3. praniu, prasowaniu, zmianie pościeli, utrzymywaniu czystości w pomieszczeniach świadczeniobiorcy oraz czystości sprzętu, paleniu w piecu, przynoszeniu węgla i wody;
  4. utrzymywaniu czystości osobistej świadczeniobiorcy (mycie, ubieranie);
  5. pośredniczeniu w załatwianiu spraw urzędowych, dokonywaniu opłat, zamawianiu wizyt lekarskich i pielęgniarskich;
  6. organizowaniu spacerów i podtrzymywaniu zainteresowań.

PRACA OD ZARAZ
Więcej informacji osobiście: GOPS Jerzmanowa ul. Głogowska 7
lub tel. 76 833 60 52 lub 76 833 60 50

Facebook