Oferta Pracy

OGŁOSZENIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowej

poszukuje osób chętnych do podjęcia współpracy na umowę zastępstwo do świadczenia usług opiekuńczych u mieszkańców z terenu gminy Jerzmanowa objętych usługami opiekuńczymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2022 roku

Wymagania niezbędne:

obywatelstwo polskie,

pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych,

dyspozycyjność,

niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

Wymagania pożądane:

empatia, sumienność, rzetelność, samodzielność, dyskrecja, umiejętność skutecznego komunikowania się,

stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekuna,

wysoka kultura osobista,

nieposzlakowana opinia,

umiejętność organizowania pracy w domu podopiecznego,

mile widziane doświadczenie w zatrudnieniu na podobnym stanowisku lub kurs opiekuna osoby starszej, niepełnosprawnej oraz prawo jazdy kat. B i posiadanie samochodu osobowego

Zakres obowiązków:

Usługi opiekuńcze mogą obejmować:

Pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych tj. pomoc
w dokonywaniu zakupów i dostarczanie ich podopiecznemu, dostarczanie lub przygotowywanie posiłków, w przypadku ograniczonej sprawności podopiecznego nakarmienie i podanie napoju, pomoc w uiszczaniu opłat i należności.

Czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej podopiecznego tj. toaleta całego ciała, pielęgnacja jamy ustnej, pielęgnacja rąk i stóp, pielęgnacja włosów, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych a w razie potrzeby zabezpieczenie
w pieluchomajtki, toaleta po każdorazowym zabrudzeniu, przebieranie w czystą odzież, przesłanie łóżka, zmiana pościeli i układanie chorego w łóżku, zapobieganie odleżynom

Czynności związane z utrzymaniem higieny otoczenia: wietrzenie pomieszczeń, wycieranie kurzu, mycie podłóg, odkurzanie dywanów, mycie naczyń utrzymanie czystości w łazience i wc, pranie pościeli lub odzieży,

Opiekę i pielęgnację zgodnie z zaleceniami lekarza: w tym zaopatrzenie ran, odleżyn i odparzeń, doustne podawanie leków zalecanych przez lekarza oraz kontrolowanie prawidłowości ich przyjmowania, realizacja recept lekarskich, pomiar cukru, podanie insuliny lub inne

Zapewnienie kontaktu z otoczeniem: w przypadku osób mieszkających samotnie utrzymanie kontaktu z lekarzem, znajomymi, wychodzenie z podopiecznym na spacery, zapewnienie kontaktu lub pośredniczenie w kontaktach z instytucjami.

 

Wymiar i zakres usług opiekuńczych

 

5/8 etatu

 

Miejsce wykonywania usługi:

Miejscem wykonywania usługi będzie miejsce zamieszkania podopiecznego oraz inne miejsca niezbędne do wykonywania czynności wynikające z zakresu obowiązków na terenie gminy Jerzmanowa.

 

Miejsce i składanie dokumentów:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowej, ul. Głogowska 7 67-222 Jerzmanowa, email: poczta@gopsjerzmanowa.pl

Więcej informacji pod nr tel: 76/833 60 50

Facebook