Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Szanowni Państwo,

od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludno ci i Mieszka 2021. Termin zakończenia spisu może ulec zmianie w związku z prowadzonymi obecnie pracami nad nowelizacją ustawy o spisie. O ostatecznym terminie zakończenia spisu GUS będzie informował na stronie spis.gov.pl, w mediach i w przestrzeni publicznej.

Pierwszy powszechny spis ludno ci GUS przeprowadził już w 1921 r. – od tego czasu spisy odbywają się raz na 10 lat. To najważniejsze badania realizowane przez statystykę publiczną nie tylko w Polsce, lecz także w Europie i na wiecie.

Dane zebrane podczas spis w służą do opracowywania wielu strategii i program w rozwojowych dla kraju, region w i gmin. Uczestnicząc w Narodowym Spisie Powszechnym Ludno ci i Mieszka 2021, wpłyną Państwo bezpośrednio na rozwój społeczno-gospodarczy swojej gminy i poprawę warunków życia jej mieszka c w. Z wynik w spisu będzie mógł skorzysta każdy z nas!

Udział w spisie jest obowiązkowy. Podstawą prawną przeprowadzenia spisu jest ustawa o narodowym spisie powszechnym ludno ci i mieszka w 2021 r. Odmowa udziału w spisie może skutkowa nałożeniem kary grzywny, o której mowa w ustawie o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443, z p n. zm.).

Jak spełni obowiązek spisowy? Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wystarczy po rozpoczęciu spisu, czyli od 1 kwietnia, wejść na stronę internetową GUS spis.gov.pl, zalogować się do aplikacji i wypełni formularz spisowy. Na stronie znajdują się również szczegółowe informacje dotyczące logowania do formularza spisowego i zawartych w nim pyta .

Co zrobi w sytuacji braku dostępu do Internetu? Mogą Państwo spisa się w każdym urzędzie statystycznym lub urzędzie miasta i gminy, gdzie przygotowano specjalne miejsca spisowe, albo przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową pod numer: 22 279 99 99.

Najlepiej nie odkłada obowiązku spisowego do ostatniej chwili. Dzięki formularzowi internetowemu mogą Państwo spisa się w dogodnym miejscu i czasie.

Jeżeli nie spiszą się Państwo samodzielnie, skontaktuje się z Państwem rachmistrz spisowy (telefonicznie lub bezpośrednio), aby przeprowadzi spis. Dzięki profesjonalnemu przygotowaniu pracownika statystyki publicznej spis będzie przebiega szybko i sprawnie. Zgodnie z ustawą, nie można odmówi przekazania danych rachmistrzowi.

Zapewniam, że przekazane przez Państwa dane są prawnie chronione, a każdy pracownik statystyki publicznej lubuje przestrzeganie tajemnicy statystycznej.

Bieżące informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludno ci i Mieszka 2021 zamieszczane są na stronie internetowej spis.gov.pl.

Z poważaniem

dr. Dominik Rozkrut
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

INFORMACJE I WSPARCIE

Jeżeli potrzebujesz informacji lub pomocy w wypełnieniu formularza, zadzwoń na infolinię spisową pod numer  22 279 99 99. Pod tym numerem możesz również zweryfikować dane rachmistrza, który się z Tobą skontaktował.

 

 

Facebook