Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowej.

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowej.

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 prosimy mieszkańców o ograniczenie załatwiania spraw bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jerzmanowej.

W miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw telefonicznie: 76 833 60 50 albo poprzez pocztę elektroniczną poczta@gopsjerzmanowa.pl

Jednocześnie przypominamy o możliwości składania wniosków z zakresu 500+ oraz świadczeń rodzinnych drogą elektroniczną za pośrednictwem bankowości elektronicznej, emp@tii ( https://empatia.mpips.gov.pl/) lub epuap.

https://empatia.mpips.gov.pl/

Facebook