Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Gmina Jerzmanowa zaprasza do udziału w konkursie grantowym Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.

Projekt „Granty PPGR” stawia na wyeliminowanie deficytu sprzętu komputerowego poprzez dofinansowanie do:

– komputera stacjonarnego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, myszą, klawiaturą i ładowarką,
– laptopa wraz z niezbędnym oprogramowaniem, myszą, klawiaturą i ładowarką, tableta.

Rodzaj sprzętu wskazuje rodzic/opiekun prawny lub pełnoletni uczeń w odpowiednim oświadczeniu, którego wzór znajduje się poniżej artykułu.

Informujemy, że rodzice lub opiekunowie prawni dzieci uczących się oraz uczniowie szkół średnich, którzy osiągnęli pełnoletność mogą złożyć oświadczenie o zamieszkaniu w miejscowości, w której funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR) i, w której pracowali członkowie rodzin (krewni w linii prostej), tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni.

Oświadczenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych należy składać do Urzędu Gminy Jerzmanowa (biuro podawcze lub pokój 315) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 listopada 2021 r.

Fakt zatrudnienia członka rodziny w danym PGR należy przedłożyć do weryfikacji (świadectwo pracy członka rodziny lub książeczka ubezpieczenia) lub inny dokument potwierdzający zatrudnienie.

Więcej informacji w/w sprawie udzielają pracownicy UG Jerzmanowa pod numerem tel. 76 831 21 21.

oswiadczenie-o-wyborze-sprzetu-i-mozliwosci-zapewnienia-uslug-dostepu-do-internetu

oswiadczenie-rodzica-lub-opiekuna-prawnego

oswiadczenie-ucznia-szkoly-sredniej-ktory-osiagnal-pelmoletnosc

zasady-przetwarzania-danych-osobowych-w-ramach-funduszy-europejskich-klauzula-informacyjna-rodo

Facebook