WAŻNA INFORMACJA

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowej będzie działał w trybie wewnętrznym i zostaję zamknięty dla mieszkańców                                             od dnia 06.10.2020 r do odwołania.

 

Mieszkańcy mają możliwość załatwienia spraw:

  1. Droga elektroniczną: poczta@gopsjerzmanowa.pl,
  2. Telefonicznie : 76/833 60 50,
  3. Za pośrednictwem korespondencji pocztowej,
  4. Poprzez platformę ePUAP.

 

Interesanci, którzy przybyli do GOPS w celu pozostawienia pisemnego wniosku, pozostawiają wniosek poprzez wrzucenie do skrzynki zamontowanej przy drzwiach wejściowych do budynku.

W przypadku konieczności osobistego, pilnego załatwienia sprawy w GOPS, przyjęcia interesantów odbywać się będą, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu i godziny spotkania.

Facebook
CZCIONKI
KONTRAST