Usługi terapeutyczne

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Głogowie zaprasza osoby zamieszkujące teren Gminy Jerzmanowa, którym wskazane jest korzystanie z usług terapeutycznych.

PŚDS udziela opieki psychologicznej, socjalnej, pedagogicznej osobom, które zmagają się z problemami natury psychicznej.

Z usług Domu korzystać mogą osoby pełnoletnie:

  • przewlekle psychicznie chore,
  • niepełnosprawne intelektualnie w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym,
  • osoby z lekką niepełnosprawnością intelektualną, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Głogowie informuje, że dysponuje możliwością dowozu mieszkańców gminy do ich Ośrodka.

DO POBRANIA:

Facebook
CZCIONKI
KONTRAST