Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowej

Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowej

III Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

nabór suo logopeda

 

 

Facebook
CZCIONKI
KONTRAST